Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego ksiazkiobcojezyczne.pl, dostępnego pod adresem www.ksiazkiobcojezyczne.pl jest firma BookMaster.pl z siedzibą przy ul. Anielewicza 37/U3, 01-057 Warszawa, posiadającą numer NIP: 536-108-40-73, REGON: 141785411; działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez CEiDG.
 2. Sklep internetowy ksiazkiobcojezyczne.pl prowadzi sprzedaż towaru za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Aby zakupić wybrane produkty należy:
  dodać wybrane produkty do koszyka wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres na fakturze zatwierdzić formularz zamówienia
 4. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia. W przypadku płatności przelewem lub poprzez system PayU w momencie zaksięgowania wpłaty.
 5. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.
 6. Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT.
 8. Zamówienie może zostać anulowane przez klienta e-mailowo. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta podlegają osobnej wycenie. Potwierdzeniem wyceny jest przesłana na adres e-mail faktura proforma.
 10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru. Koszty przesyłki wliczane są w cenę produktów proporcjonalnie do ich wartości. Dla zamówień z odroczonym terminem płatności doliczamy koszt dostawy kurierem o wartości 15 zł. Promocja darmowej dostawy, w zamówieniach z odroczonym terminem płatności, nie obowiązuje.
 11. Przy zamawianym towarze pojawi się informacja o terminie realizacji wybranej pozycji. Jest to czas potrzebny od jego wysłania. Uwzględnione są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego asortymentu.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem. Zwrot wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek krajowy (PL). Nadpłatę Klient może także odebrać w kasie sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Obsługi Klientów.
 13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Produkty zwracane powinny być kompletne tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami. Płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Zwrotom nie podlegają produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta. Towar zwracany należy przesłać na adres: ul. Anielewicza 37/U3, 01-057 Warszawa
  Zapewniamy zwrot kosztów zamówienia.. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania towaru. Zwrot wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek krajowy (PL). W przypadku dyspozycji złożonej przez Klienta o zwrocie przekazem pocztowym lub przelewem zagranicznym, koszty wykonania takiej operacji pokrywa Klient.
 14. Reklamacje. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres magazynu sklepu: 
  BookMaster Magazyn

  Anielewicza 37/U3
  01-057 Warszawa
  Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.
 15. Klient o możliwości odbioru osobistego złożonego zamówienia informowany jest mailem oraz smsem. Po upływie 14 dni roboczych od uzyskania takiej informacji zamówienie jest automatycznie anulowane.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Ceny produktów oznaczonych jako dostępny w 30 dni oraz „produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie” mogą ulec zmianie. Na stronie internetowej prezentowane są ceny orientacyjne. O zmianach cen informujemy klienta e-mailowo.
 2. W przypadku produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie oznaczonych jako dostępne w 30 dni roboczych, lub "produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie" potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymana faktura proforma.
 3. Czas sprowadzenia produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie wynosi 30 dni roboczych i w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od sklepu może zostać wydłużony.
 
 
Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Bookmaster.pl z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

1.Administrator - oznacza firmę Bookmaster.pl z siedzibą w Warszawie (01-057), ul. Anielewicza 37, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 686914, NIP: 536-108-40-73, Regon: 141785411, która przez Serwis www.ksiazkiobcojezyczne.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.ksiazkiobcojezyczne.pl.

6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

I. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 I. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 II. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 III. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 II. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 I. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 I. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

I. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
II. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 I. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f.wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 I.skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 
 1. Ceny produktów oznaczonych jako dostępny w 30 dni oraz „produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie” mogą ulec zmianie. Na stronie internetowej prezentowane są ceny orientacyjne. O zmianach cen informujemy klienta e-mailowo.
 2. W przypadku produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie oznaczonych jako dostępne w 30 dni roboczych, lub "produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie" potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymana faktura proforma.
 3. Czas sprowadzenia produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie wynosi 30 dni roboczych i w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od sklepu może zostać wydłużony.